Ag Críost an Síol

Ag Críost an síol, ag Críost an fómhar;
in iothlainn Dé go dtugtar sinn.
Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc;
i líonta Dé go gcastar sinn.

Ó fhás go h-aois, is ó aois go bás,
do dhá láimh, a Chríost, anall tharainn.
Ó bhás go críoch, ní críoch ach athfhás,
i bParthas na ngrás go rabhaimid.

English translation

Christ’s is the seed, Christ’s is the crop,
in the rickyard of God may we be brought.
Christ’s is the sea, Christ’s is the fish,
in the nets of God may we be caught.

From growth to age, from age to death,
Thy two arms, O Christ, about us.
From death to end, not end but rebirth,
in blessed Paradise may we be.

Christmas Music

Purgatory Music

Books

Movies